Çevre Danışmanlık

cevreGonderen: Emre Detam Email:detamcevre@gmail.com

DETAM Çevre danışmanlık konuları; Çevresel Mevcut Durum analizi, tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi,
uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması gerçekleştirilmektedir.
İşletmelerin Çevre izin ve lisans aşamaları, Endüstriyel Atık Yönetim Planının ve Atık beyan formlarının hazırlanması sağlanarak,
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tespit ve denetimleri bizzat takip edilmektedir.

 

http://www.detamcevre.com/