Mental Aritmetik

mentaritGonderen: Ali Mentarit Email:mentaritmental@gmail.com

Mental Aritmetiği bir matematik programı olarak değil bir zihinsel gelişim programı olarak gören kurumumuz,

uluslararası standartları da baz alarak bir program oluşturmuştur.Bu bağlamda hazırladığı yayınlarda etkinlik

kısmınada yer verilmiştir.Türkiye’de tek Uluslararası Kişisel Gelişim Federasyonu onaylı sertifika vermektedir.

Kurumumuz Mental Aritmetik Eğitimi yanında Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri eğitmenlik eğitimi vermektedir

http://www.mentaritmentalaritmetik.com/